Поиск   Случайная задача
Подборки   Языки   Авторы   Явления
Логин:
Пароль:
    Регистрация     Восстановить пароль

Назад
Найдено задач: 1
№1742 (Д. Мысак; 2016)
ru Четырнадцатая Международная олимпиада по лингвистике Майсур (Индия), 25–29 июля 2016 г. Задача командного соревнования В вашем распоряжении имеются 114 аудиофайлов. Каждый файл содержит запись некоторого слова языка таа, произнесённого дважды. Ниже выписаны транскрипции этих слов. И транскрипции, и аудиофайлы приведены в перепутанном порядке. 1. ǀn̥úˀúi 24. ǀˀɑː̂ 47. ǁɑɑ́ ́ 70. ǂˀɑɑ̄ 93. ʘqoú 2. dɑ̀m̰ 25. ɴɡɑɑ̂ 48. ɡʘxɑń ɑ 71. ɡɑh̰ ɑlē 94. ǃnɑɑ́ ̃ 3. ǃqʼɑmɑ 26. ʘxoó ̃ 49. nǁɢɑ̀ɑ 72. dt͡sʼqɑ̀ɑ 95. ǂɡɑ̀ː 4. ɡǁhɑ̀ɑ̃ 27. ǀxɑɑ̂ ̃ 50. tʼqɑ̀ɑ 73. ǂqɑː̂ 96. ǀqɑ̀ɑ 5. ǁhɑɑ̄ 28. ɡ!xɑ̀n 51. khɑ̀lɑ 74. dtshɑɑ́ ̃ 97. ɡǀxɑˀ́ɑː̃ 6. qɑɑ́ ̃ 29. ɡǀkˀqɑ̀ː̃ 52. ʘkˀqoḿ 75. dthɑ̀ɑ̃ 98. ɡǃhɑ… >>